Referat af forældremødet 13. sept. 2016

Referat – forældremøde d. 13. sep. 2016: Præsentation af lærere og pædagoger: Benny Njor: Tysk på hold 1 og 2 samt billedkunst Jannik Hansen: Dansk på hold 2 og 3, historie og samfundsfag på alle hold og idræt. Ronni Kongsted: Matematik og naturvidenskabelige fag på alle hold, idræt. Kia Lundsgaard: Dansk på hold 1, engelsk […]

Nyhedsbrev september 2016

Nyhedsbrev september 2016 Så blev det september og vi rammer snart efteråret. Det ser dog ud til at lade vente lidt på sig, så vi nyder stadig godt af lidt sommervarme og glæder os over at vi stadig kan bruge multibanen uden at blive gennemblødte af regn. Forældremøde Husk forældremøde tirsdag d. 13. september kl. […]