Referat af forældremødet 13. sept. 2016

Referat – forældremøde d. 13. sep. 2016: Præsentation af lærere og pædagoger: Benny Njor: Tysk på hold 1 og 2 samt billedkunst Jannik Hansen: Dansk på hold 2 og 3, historie og samfundsfag på alle hold og idræt. Ronni Kongsted: Matematik og naturvidenskabelige fag på alle hold, idræt. Kia...