Fler- familie gruppe

Fler- familie gruppe

Som noget nyt tilbyder Holmegaard Heldagsskole Fler – Forældre gruppe. Et udvidet tilbud i skole/hjem samarbejdet, som er udviklet af psykologisk konsulent, Trine Rønne, og skoleder Jan Knudsen. Med et udgangspunkt i Mentalisering, og det at barnet, skal have oplevelsen af at blive set, mødt og forstået, udvikles der redskaber til bedre at forstå de mentale tilstande, der påvirker barnets adfærd. Det kan være følelser, behov og tanker der gør, at barnets adfærd er som det er.

I gruppen vil forældre få mulighed for at drøfte og dele temaer, problemstillinger og gode oplevelser med andre forældre til børn og unge på Holmegaard Heldagsskole. Vi har fra skolens side stort fokus på, at skabe tryghed til møderne, da det fremmer de fælles drøftelser. Rammerne er klart definerede, mødedeltagere er alle underlagt tavshedspligt og i har, som forældre, indflydelse på, hvilke emner og problematikker vi berører.

Samtalerne vil give jer forældre mulighed for, at få ny viden og indsigt i jeres barn, samtidig med, at det giver jer redskaber til, at bryde uhensigtsmæssige/uønskede mønstre og vaner i samspillet med jeres barn.

Eksempler på temaer kunne være: teenage problematikker, roller og identitet, grænsesætninger og regler, ensomhed og mobning, konflikter og nervesystem, selvværd/selvtillid.

Fler – Forældre gruppen mødes ca. én gang om måneden. Skolen vil under møderne sørge for, at servere kaffe/the, frugt og en sandwich.

Ansvarlige er psykologisk konsulent Trine Rønne, pædagogisk leder Thomas Jørgensen, socialpædagog Camilla Buch samt skoleleder Jan Knudsen.