Skolen

Hvem er vi

Holmegaard Heldagsskole er et mindre privat skole- og dagbehandlingstilbud, som har eksisteret siden 2006. Skolen er beliggende i Fensmark på Sydsjælland. Vi tilbyder undervisning fra 6.-10. klassetrin.

På skolen har vi 16 – 20 elever i alderen 12-17 år med sociale og psyko-emotionelle problemstillinger. Ofte medfulgt af generelle indlæringsvanskeligheder. Unge der er præget af usikkerhed om egen viden og færdigheder i et sådant omfang , at de enten isolerer sig, handler agressivt eller på anden vis er på vej til at trække sig fra en selvstændig tilværelse, der retter sig mod uddannelse og erhverv.

Vi underviser eleverne i et struktureret og overskueligt miljø, hvor der arbejdes med individuelle undervisnings- og behandlingsplaner. Eleverne inddelt i tre hold, som har faste pædagoger og lærere tilknyttet. Vi arbejder i 45 min. undervisningsmoduler afbrudt af formiddagsfrugt og veldækket frokostbord samt frikvarter. Herudover afpasses korte pauser individuelt med eleverne.

Holmegaard Heldagsskoles forståelse omkring unges mulighed for, at udøve indflydelse på eget liv er funderet på narrativt grundlag. Vi arbejder med elevernes initiativer og færdigheder til at blive ”piloter” i eget liv. Dvs. at de bliver unge mennesker, der ved at omgivelserne reagerer på deres adfærd og initiativ. De får glæde, lyst og handlekraft til at gå nye meningsfulde veje.

Elevgruppen understøttes i  at bryde isolation, opbygge et fællesskab og dermed opnå et positivt og optimistisk livs- og fremtidssyn.

Skolen er præget af høj faglighed. Vores undervisning sigter mod afgangsprøven og tilpasses den enkelte elev, således at manglende pensum fra tidligere skoleår indhentes.

Som dagbehandlingstilbud har vi overenskomst med Næstved Kommune og følger kravene til folkeskolens fagrække.

 Mål

  • At støtte og styrke elevernes sociale og faglige udvikling bedst muligt under hensyn til den enkelte elevs behov
  • At eleverne opkvalificeres både fagligt og praktisk, så der skabes mulighed for, at de senere kan indgå i et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb
  • At skabe et miljø for elever, der ikke på kommunernes øvrige skoler kan få den undervisning og støtte, som svarer til deres specielle behov
  • At etablere socialpædagogiske fritidstilbud, så eleverne derigennem bibringes tro på egne evner og styrker, samt udvikling af eget selvværd
  • At forebygge anbringelser og andre former for klientgørelse

 

Årlige ture

Holmegaard Heldagsskole starter skoleåret med en introtur umiddelbart efter skolestart. Nye elever bliver derved hurtigt sluset ind, og de “gamle” får stillet sig ind på, at give “en skalle” efter en lang dejlig ferie.