Lejrture

Alle elever på Holmegaard Heldagsskole har mulighed for at komme på mindst 2 lejrture i løbet af året.

I planlægningen af lejrture opsætter personalet altid mål og formål med turen indenfor følgende fem parametre. Målene kan både gælde den samlede elevgruppe og den enkelte elev. Efterfølgende bliver målene evalueret.

 • Relationsarbejde
  • elev, elev
  • elev, personale
  • tillid mellem elev og voksen
 • Dannelsesperspektiv
  • retorik
  • sociale spilleregler
  • forståelse for sig selv og omverden
 • Bevægelse
  • naturliv
  • byvandring
 • Udvikling af selvværd
  • flytte personlige grænser
  • fælles oplevelser og fællesskabsfølelse
 • Faglighed
  • samfunds- og historisk perspektiv
  • kunst og kultur
  • natur
  • indland og udland

Introtur august/september

Vi starter skoleåret med en introtur for alle elever, minus afgangsholdet. Her kan nye elever blive sluset ind i elevgruppen samt lære de voksne bedre at kende. Turen har, udover et naturvidenskabelig og idræt-orienteret perspektiv, også fokus på samarbejde og relationer de unge imellem.

Skitur for udskolingen og forårstur for øvrige elever

Inden vinterferien vil der komme en skitur til Norge, der er frivillig for de elever, der måtte ønske det. Turen giver et godt socialt sammenhold, og den enkelte elev vil opleve at få flyttet personlige grænser og ligeledes opleve små personlige sejre, når de lærer at stå på ski.

For 0.-5. klasse vil der komme en tur i løbet af foråret, der primært har fokus på naturfaglige- og sociale aktiviteter et sted i Danmark.

 

Holmegaard Heldagsskole

Glasmagervej 4

4684 Holmegaard

Tlf: 55 56 31 12

Email: hhs@holmegaardheldagsskole.dk

 

 

 

Find vej