Fler- familie gruppe

På Holmegaard Heldagsskole tilbyder vi Fler – Familie gruppe. Et udvidet tilbud i skole/hjem samarbejdet, udviklet af psykologisk konsulent, Trine Rønne og skoleleder Jan Knudsen.

I gruppen vil forældre/ressourcepersoner sammen med deres børn få mulighed for at drøfte og dele temaer, problemstillinger og gode oplevelser med andre forældre/ressourcepersoner, børn og unge på Holmegaard Heldagsskole. Der arbejdes ud fra den mentaliserende og narrative tilgang, som en videreførsel af den pædagogik, eleverne kender fra hverdagen, hvor de skal have oplevelsen af at blive set, mødt og forstået.

Vi har fra skolens side stort fokus på at skabe tryghed til møderne, da det fremmer de fælles drøftelser. Rammerne er klart definerede, mødedeltagere er alle underlagt tavshedspligt og forældre/ressourcepersoner og børn har indflydelse på hvilke emner og problematikker, der berøres. 

Samtalerne vil give forældre/ressourcepersoner mulighed for at få ny viden og indsigt i deres barn, samtidig med, at det giver redskaber til at bryde uhensigtsmæssige/uønskede mønstre og vaner i samspillet mellem voksen og barn.

Eksempler på temaer kan være: teenage-problematikker, roller og identitet, grænsesætninger, regler, ensomhed, mobning, konflikter og nervesystem og selvværd/selvtillid.

Fler – Familiegruppen mødes ca. én gang om måneden. Skolen vil under møderne sørge for at servere kaffe/the, frugt og en sandwich.

Ansvarlige er: Pædagogisk leder Thomas Jørgensen, socialpædagog Camilla Buch samt skoleleder Jan Knudsen.

 

 

Holmegaard Heldagsskole

Glasmagervej 4

4684 Holmegaard

Tlf: 27 83 60 83

Email: pau@holmegaardheldagsskole.dk

 

 

 

 

Find vej