Skole-hjem samarbejde

På Holmegaard Heldagsskole har vi et udvidet skole-hjem samarbejde. Dette betyder, at pædagogerne på Holmegaard Heldagsskole løbende er i kontakt med forældre/omsorgspersoner, både vedrørende social trivsel og faglig udvikling, naturligvis i tæt samarbejde med lærere og ledelse.

For at opnå den bedste trivsel hos den unge, er samarbejdet med hjemmene alpha omega, da det er forældrene/omsorgspersonerne, der kender deres barn bedst. For at opnå den bedst mulige udvikling for barnet, er det bedst, at vi i fællesskab med omsorgspersoner, kan finde de mest optimale strategier for eleven og familien.

 

Skole-hjem samtaler

Der afholdes et forældremøde i begyndelsen af skoleåret, hvor lærere og pædagoger præsenterer deres fagområder og skolens hverdag.

Hjem, opholdssteder og andre elevtilknyttede personer holdes løbende orienterede om elevens personlige- og faglige udvikling.

I efteråret bliver alle tilbudt en skriftlig evaluering af barnets faglige standpunkt og generelle deltagelse i undervisningen. Der bliver årligt udarbejdet en statusrapport på den enkelte elev, hvor både social trivsel, individuelle behandlingsmål samt fagligt standpunkt bliver uddybet, herunder testresultater i dansk og matematik. I foråret gennemgår eleverne de obligatoriske nationale test, og hjemmene får resultaterne på disse.

Der sendes løbende nyhedsbreve hjem med  nyheder fra skolens hverdag.

 

Fler-familie gruppe

Samarbejdet mellem skole og hjem er vigtigt for at sikre den optimale udvikling hos den enkelte elev. Derfor tilbyder Holmegaard Heldagsskole fler-familie gruppe, hvor eleven sammen med sine forældre/ressourcepersoner er med i et forløb, hvor der er fokus på sociale og følelsesmæssige udfordringer i skole, hjem og fritid, og hvordan vi i fællesskab kan løse disse.

Se særskilt fane for yderligere uddybning.

 

Holmegaard Heldagsskole

Glasmagervej 4

4684 Holmegaard

Tlf: 55 56 31 12

Email: hhs@holmegaardheldagsskole.dk

 

 

 

Find vej