Pædagogik

Vi arbejder mentaliseringsbaseret på Holmegaard Heldagsskole, for at sikre en langsigtet, personlig og følelsesmæssig udvikling hos eleverne.

Dette gør vi ved at opbygge en relation til eleven og ved at blive bedre til at se bag om og forstå elevens følelse bag adfærden. Dermed kan vi hjælpe eleven og dennes familie med at forstå sig selv bedre.

Mentalisering handler om at være opmærksom på mentale tilstande hos sig selv og andre. Mentalisering kan defineres som ” fokus på mentale tilstande hos én selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd” (Batemann & Fonagy 2007:33). Det kan meget kort defineres som ”at have sindet på sinde.”

De mentale tilstande, der påvirker elevens adfærd, er følelser, behov, mål, grunde og tanker.

Gennem mentaliseringsbaseret behandling lærer eleven sine egne følelser, tanker og antagelser at kende og forstå, at de er baggrunden for elevens adfærd. Det giver eleven en fornemmelse af at få mere kontrol over sine egne handlinger, som igen giver en bedre selvbevidsthed og en større fornemmelse af elevens egen identitet.

En central del af den mentaliseringsbaserede pædagogik og behandling handler om at lære eleven om hans/hendes egne mentale tilstand, samtidig med at eleven lærer om de indre tilstande hos andre.

Mentalisering er nøglen til elevens følelsesregulering og selvregulering og dermed også den faglige progression.

På Holmegaard Heldagsskole har vi, udover den mentaliserende tilgang, også valgt at bruge narrativ tænkning som pædagogisk arbejdsmetode. Målet er at eleven danner nye, positive livshistorier. Vi anvender den narrative pædagogik ud fra tanker om, hvordan livshistoriearbejdet kan blive en integreret størrelse i den daglige pædagogik og som en gennemgående metode i samtaleforløb. Vi ser narrativ tænkning som et grundværktøj, der til stadighed er en del af den overordnede pædagogiske tænkning, samt en metode der kontinuerligt følger den enkelte pædagog og lærer på Holmegaard Heldagsskole.

 

Holmegaard Heldagsskole

Glasmagervej 4

4684 Holmegaard

Tlf: 55 56 31 12

Email: hhs@holmegaardheldagsskole.dk

 

 

 

Find vej