Hvem er vi

Holmegaard Heldagsskole er et mindre privat skole- og dagbehandlingstilbud, der henvender sig til børn og unge i den undervisningspligtige alder, som folkeskolen af den ene eller anden årsag ikke kan rumme.

Skolen har eksisteret siden 2006 og blev startet af Jan Knudsen, som i dag fortsat er skoleleder.

Holmegaard Heldagsskole er under tilsyn af Næstved Kommune og tilbyder undervisning fra 0. til 10. klassetrin. Der undervises efter faste skemaer, som overholder reglerne om minimumstimetallet. Enhver visitation til Holmegaard Heldagsskole er med målet om udslusning til et alment skoletilbud eller en ungdomsuddannelse efter endt afgangsprøve.

Alle elever modtager undervisning jf. folkeskoleloven. Det vil sige, der tilbydes undervisning i alle folkeskolens fag, og for de elever, hvor det er muligt, afsluttes skolegangen på 9. klassetrin med folkeskolens afsluttende prøve.

Al undervisning på Holmegaard Heldagsskole foregår i et struktureret og overskueligt miljø med hensyn til den enkelte elev og dennes udfordringer. Vi lægger stor vægt på faglighed og de unges faglige progression på det læringsniveau, de befinder sig på. Det betyder, at vi arbejder både med en praktisk, visuel og taktil tilgang i undervisningen.

Klasserne er delt i hold med en klassekvotient på 3-9 elever. Der er altid tilknyttet en lærer samt pædagog til hvert hold.

Skolen har fire minibusser til rådighed, hvilket gør, at vi ofte kan komme på faglige- og sociale ture ud af huset, der understøtter den daglige undervisning.

Som en del af skolens trivselspolitik, bliver alle unge og deres voksne tilbudt at deltage i skolens fler- familie gruppe, der dækkes af skolens pædagogiske personale samt skolens psykolog Sophie Juul Rønnow

Skolen tilbyder kørsels -og frokostordning

 

Holmegaard Heldagsskole

Glasmagervej 4

4684 Holmegaard

Tlf: 55 56 31 12

Email: hhs@holmegaardheldagsskole.dk

 

 

 

Find vej