Skole- og dagbehandlingstilbud for børn og unge i den undervisningspligtige alder,

som folkeskolen af den ene eller anden årsag ikke kan rumme.

  Undervisning i et struktureret og overskueligt miljø

Der tages hensyn til den enkelte elev og dennes udfordringer

 

Stor vægt på faglighed og de unges faglige progression

Praktisk, visuel og taktil tilgang i undervisningen

En helhed for barnet mellem skole, hjem og fritid

 

Tryghed, tillid og respekt udvikles gennem en mentaliserende tilgang

Eleverne bliver set, mødt og forstået

 

Maksimal mulig social og faglig udvikling for det enkelte individ

Holmegaard Heldagsskole

Glasmagervej 4

4684 Holmegaard

Tlf: 55 56 31 12

Email: hhs@holmegaardheldagsskole.dk

Find vej